Retræteophold på Blushøjgård

Hvis du har brug for en periode med fordybelse, en stille tid med dig selv – en periode hvor du vender dig mere indad i fællesskab med andre, er der mulighed for det på Blushøjgård. Vi holder lejlighedsvis retræter af et par dages eller en uges varighed. Fokus vil ligge på indadvendte aktiviteter: meditation, mindfulness, stilletid, vandring i naturen m.m. Der kan være mulighed for at modtage massage, healing og Nada øreakupunktur, bl.a. for afspænding af nervesystemet – mod donation til hjælpearbejde.

Det er også muligt at gå i individuel retræte, uafhængigt af de aktiviteter der ellers foregår på Blushøjgård. Kontakt os for at høre nærmere.

Blushøjgård er et nonprofit sted, hvor overskuddet går til humanitært hjælpearbejde. Se nærmere under Om Blushøjgård – Vision.